Note webbeheer:

Intussen (22-10-2018) is het veld weeer vrijgegeven voor vliegen maar voor diegene die nog eens rustig na willen lezen

wat er zoal gedaan is, blijft deze info nog een tijdje staan.

=======================================================================================================================

 

Beste DMC-Leden,


Met dit artikel wil het bestuur jullie informeren over de geplande werkzaamheden aan ons modelvliegveld en de gevolgen hiervan op het modelvliegen.
Tijdens de ledenvergadering van maandag 23 juli j.l. stemden alle aanwezigen vóór het voorgestelde plan van aanpak van ons modelvliegveld.

In grote lijnen ziet dit plan er als volgt uit:
- Voorgoed verwijderen hoge grasranden rondom het veld
- Aanleg van extra drainagebuizen tussen de bestaande buizen. De huidige drainagebuizen blijven liggen omdat deze nog goed zijn, wel komen de nieuwe buizen dieper te liggen.
- Frezen en ploegen van het veld
- Egaliseren van het veld
- Beluchten (ca 25 cm diep)
- Kalk strooien
- Inzaaien van het veld met een voor ons veld geschikte grassoort
- Rollen van het veld

Inmiddels zijn de hoge grasranden rondom het veld al verwijderd en zoals de planning er nu uitziet starten de overige werkzaamheden vanaf dinsdag 31 juli a.s.

Dit betekent dat ons modelvliegveld vanaf dat moment niet langer beschikbaar is en tot nader order niet mag worden betreden.
Met betrekking tot de periode waarin het veld niet beschikbaar is hopen we op een periode van ongeveer twee maanden maar het bestuur zal in overleg met de uitvoerder bepalen wanneer het veld weer vrijgegeven kan worden voor het modelvliegen.
De leden zullen hierover per mail worden ingelicht, pas daarna is het weer toegestaan om te gaan modelvliegen op het nieuwe veld.


Gedurende het niet beschikbaar zijn van ons modelvliegveld heeft het bestuur de volgende alternatieven geregeld om toch te kunnen modelvliegen:

- Er is een strook weiland beschikbaar voor het modelvliegen ten Westen van ons eigen veld, de eigenaar van dit stuk weiland heeft hiervoor toestemming gegeven.
In de bijlage is een kaartje opgenomen waarin dit tijdelijke modelvliegveld zichtbaar is gemaakt, het gaat om de groene rechthoek met daarin de tekst: Tijdelijk veld.
Uiteraard is het ook hier nodig om voor het vliegen eerst toestemming te vragen aan vliegbasis Leeuwarden.
Wanneer de uitvoerder bezig is met werkzaamheden mag boven ons eigen veld i.v.m. de veiligheid uiteraard niet worden gevlogen, dit is aangegeven op het kaartje in de bijlage met een gele No Fly zone.


Het tijdelijke veld is vooral geschikt voor zweefvliegen / hand starts en minder geschikt voor modelvliegtuigen met landingsgestel vanwege de oneffen ondergrond.
Spullen met de auto naar het tijdelijke veld brengen is prima zolang de uitvoerder hierdoor niet wordt gehinderd. Breng de auto hierna gelijk weer even naar de weg om te parkeren zoals anders ook altijd wordt gedaan.
Keren op of in de buurt van ons eigen veld is niet toegestaan, ons veld raakt hierdoor beschadigd al is dit niet altijd op het eerste gezicht te zien!
 
- Gastvliegen bij Modelvliegclub Aeria
Modelvliegclub Aeria heeft aangegeven dat we welkom zijn om te komen modelvliegen. Omdat modelvliegclub Aeria gelegen is op het terrein van vliegbasis Leeuwarden moeten gastvliegers wel worden aangemeld. Zodra de informatie m.b.t. het aanmelden beschikbaar is zal deze per mail worden doorgestuurd.


Hierbij doet het bestuur een dringend verzoek aan haar leden om dit bericht serieus te nemen en gehoor te geven aan bovenstaande oproep om het veld niet te betreden.
De aanpak van het veld brengt hoge kosten met zich mee en door het voortijdig betreden van het veld kan grote schade worden aangericht!


Met de genomen maatregelen denken wij dat het veld beter voorbereid zal zijn op het verwerken van water tijdens een periode van regen maar dit heeft natuurlijk wel zijn grenzen.
We kunnen allemaal in de nieuwsberichten lezen dat het weer steeds extremere vormen lijkt aan te nemen. Mocht er opnieuw zoveel neerslag vallen als eerder dit jaar dan zal ons veld echt niet droog blijven, wel gaan we er vanuit dat het veld dan eerder weer beschikbaar is voor het modelvliegen.

We hopen op jullie medewerking en gaan er vanuit dat we nog dit jaar kunnen beschikken over een prachtig opgeknapt modelvliegveld !


Neem in geval van vragen of onduidelijkheden contact op met het bestuur via een mailtje naar het secretariaat.